Proces wdrożenia

Implementujemy nasze rozwiązania w oparciu o strategię "waterfall with cycles". Model ten zakłada pięć głównych faz projektu oraz dwie fazy pomocnicze.


Główne fazy


Celem głównych faz procesu wdrożenia jest dostarczenie aplikacji spełniającej założenia biznesowe i wymagania budżetowe.

Uwaga: Poszczególne moduły Rainforest posiadają bardziej szczegółowe specyfikacje procesu wdrożenia, bazujące na głównym procesie wdrożenia Rainforest.


Główne fazy procesu wdrożenia Rainforest:
  • Strategia
  • Planowanie
  • Budowanie
  • Uruchomienie i testy
  • Wsparcie i rozwój

Kliknij na poniższy obrazek aby otworzyć dokument PDF przedstawiający proces implementacji stosowany w Janmedia.


Rainforest Implementation Process - kliknij aby pobrać PDF