Rainforest MLM

Rainforest MLM (Multi Level Marketing) dostarcza uniklanych narzędzi do budowania i zarządzania drzewiastymi systemami sprzedażowymi. System daje Państwu wiele dodatkowych funkcjonalności związanych z każdym członkiem sieci sprzedażowej.

Bazowanie na Platformie Rainforest pozwala na prostą integrację modułu z Rainforest eCommerce oraz Rainforest CMS.
 

Główne funkcjonalności

 
Zarządzanie drzewiastą strukturą użytkowników
Rainforest MLM organizuje użytkowników w drzewiastą strukturę, która oddaje schemat systemu MLM i zapewnia intuicyjne zarządzanie.

 

Dynamicznie konfigurowalne prawa użytkownika
Rainforest MLM automatycznie dołącza nowych użytkowników do istniejącej struktury. Bazując na referencji, jaką podaje użytkownik, przydzielane jest mu miejsce w strukturze oraz zestaw praw pozwalających na aktywny udział w rozszerzaniu sieci sprzedaży.

 

Automatyczne billingi i powiadomienia
Rainforest dostarcza w pełni automatycznego programu billingowego, wyliczającego stan konta użytkownika.

Moduł powiadomień pozwala na automatyczną komunikację i powiadamianie o zdarzeniach w strukturze sprzedażowej.


Współpraca użytkowników
Rainforest MLM zawiera również funkcjonalności pozwalające na współpracę i komunikację pomiedzy członkami sieci. Bezpieczna komunikacja przebiega bez konieczności ujawniania swojego adresu email.